Information clause

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

Pursuant to Art. 13 sec. 1 and sec. 2 of the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016, I inform you that MICHAŁ JAPTOK, DANIEL JAPTOK, MAŁGORZATA JASIUKIEWICZ BALTIC HOME s.c., ul. Uzdrowiskowa 11/3, 72-600 Świnoujście, REGON 320015086, NIP 8551531507 is the administrator of your personal data. This means that we respond to the use of data in a safe manner, in accordance with the contract and applicable regulations.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Uzdrowiskowa 11/3, 72-600 Świnoujście lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@baltichome.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług. 

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, a tym samym określonym przez przepisy prawa, czyli te które konieczne są ze względu na dopełnienie obowiązku wynikającego chociażby z ustawy o rachunkowości oraz w celu usprawnienia kontaktu między stronami umowy.  Administrator może przetwarzać - choć aktualnie nie prowadzi tego typu działalności - dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, 
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, za zgodą osoby której dane dotyczą; 
 • w celu realizowania działań marketingowych Administrator może wykorzystywać profilowanie, wykorzystując do tego tzw. ciasteczka. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu prowadzenia działalności marketingowej jest tzw. uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcami danych osobowych są: 

 1. dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem; 
 2. dostawcy usług informatycznych oraz hostingowych; 
 3. dostawcy usług prawnych oraz księgowych; 

Danych naszych mieszkańców nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Dane klientów/kontrahentów przechowywane są przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym doszło do wykonania umowy. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 1. The right to be informed about the processing of personal data;
 2. The right to obtain a copy of the data;
 3. Right to rectification;
 4. The right to delete data;
 5. Right to restriction of processing;
 6. The right to data portability;
 7. The right to object to the processing of data for marketing purposes;
 8. The right to object to other purposes of data processing;
 9. The right to withdraw consent;
 10. The right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

Please be advised that providing personal data is voluntary, but failure to do so will result in the inability to conclude a contract.

contact book